คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

392
09.04.20

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 7763805

กรมทรัพย์สินทางปัญญา