คำสั่ง อ.ก.พ.กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ

1584
22.04.19

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 7757998

กรมทรัพย์สินทางปัญญา