ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบเทคโนโลยีไร้กระดาษ (Paperless)

2214
24.12.18

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 3623210

กรมทรัพย์สินทางปัญญา