ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 24 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

140
25.08.20

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 6712826

กรมทรัพย์สินทางปัญญา