ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลเครื่องหมายการค้าให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

118
18.09.20

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 6712811

กรมทรัพย์สินทางปัญญา