ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 5 อัตรา พนักงานประจำห้องประชุม ห้องรับรองและห้องผู้บริหาร จำนวน 8 อัตรา และพนักงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา

131
31.08.20

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 6712789

กรมทรัพย์สินทางปัญญา