ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

92
22.09.20

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 6712815

กรมทรัพย์สินทางปัญญา