• ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 • ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภะณฑ์ซีดี

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • สอบถาม/แจ้งปัญหาการยื่น e-filing
 • 280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

 • ระบบค้นหาและแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

 • ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

DIP

NEWS

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 6586814

กรมทรัพย์สินทางปัญญา