ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา รับโอนข้าราชการพลเรือน PDF Print E-mail
เธ
There are no translations available

    ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับข้าราชการสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
         
    ผู้ประสงค์จะขอสมัครขอโอนยื่นแบบแสดงคำจำนงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ  

 

รายละเอียด    แบบฟอร์มขอโอน