Canadian Generic Kamagra
Cialis Samples In Canada
Cialis Cheap
25mg Viagra
Viagra In Australia
EnglishThai

รายชื่อตัวแทนผู้เสียหายด้านเครื่องหมายการค้าและรายชื่อตัวแทนลิขสิทธิ์ และตัวอย่างการทำคดีเครื่องหมาย
Wednesday, 21 December 2011

    รายชื่อตัวแทนผู้เสียหายด้านเครื่องหมายการค้าและรายชื่อตัวแทนลิขสิทธิ์ และตัวอย่างการทำคดีเครื่องหมายการค้า

ด้วยสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป ดังนี้

 ๑. รายชื่อตัวแทนผู้เสียหายด้านเครื่องหมายการค้าและรายชื่อตัวแทนลิขสิทธิ์

 ๒.  ตัวอย่างการทำคดีเครื่องหมายการค้า