ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานสากล (External Control) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 สินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2548
13.12.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3622906

กรมทรัพย์สินทางปัญญา