ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางตาราง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 23 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

253
24.03.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5974414

กรมทรัพย์สินทางปัญญา