ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

84
04.11.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7036010

กรมทรัพย์สินทางปัญญา