ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินงานตามโครงการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรและรายงานวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิธีประ

3445
20.12.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7035976

กรมทรัพย์สินทางปัญญา