เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

516
07.02.58

ด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในหลายตำแหน่ง อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย วิศวกรทางด้านระบบซอฟแวร์ (Software) เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครงาน ได้ที่ http://erecruit.wipo.int/public/index.asp

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5542545

กรมทรัพย์สินทางปัญญา