ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรียนระบบ e-Learning ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

975
11.03.58

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรียนระบบ e-Learning ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ภาคเรียนที่ 1/2558

 

                      กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) และหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยแปลมาจากหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ส่วนหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย

 

โดยหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)  ภาคเรียนที่ 1/2558
มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558  ดังนี้

 

สมัครสมาชิก (4 สัปดาห์)                     วันที่  9 มีนาคม 2558 – 5 เมษายน 2558

 

เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์)        วันที่  13 เมษายน 2558 – 10 พฤษภาคม 2558

 

สอบประเมินผล (1 สัปดาห์)                  วันที่  18 พฤษภาคม 2558 – 24 พฤษภาคม 2558

 

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา  รอบที่ 1/2558
มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558  ดังนี้

 

สมัครเป็นสมาชิก (4 สัปดาห์)                 วันที่  1 มิถุนายน 2558 – 28 มิถุนายน 2558

 

เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์)        วันที่  6 กรกฎาคม 2558 – 2 สิงหาคม 2558

 

สอบประเมินผล (1 สัปดาห์)                   วันที่  10 สิงหาคม 2558 – 16 สิงหาคม 2558

 

ระบบเว็บไซต์  http://elearning.ipthailand.go.th/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอติภา ปานสุวรรณ โทรศัพท์ 02-547-4621-25 ต่อ 1302  ในวันและเวลาราชการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5824449

กรมทรัพย์สินทางปัญญา