จัดงานสัมมนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015

719
11.09.58

จัดงานสัมมนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 "(T.I.D.E. 2015) วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เรื่อง รู้จักกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ เวลา 10.00-12.10 น. และ ออกแบบอย่างไรจดสิทธิบัตรได้ เวลา 13.00-17.00 น.  ณ ห้องสัมมนา 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

        เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ 02-547-4664

หรือส่งใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาท่งโทรสาร 02-547-4709 /  02-547-4311 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ที่

http://admin.registnow.com/t/tideconference

ดาวน์โหลด แบบตอบรับ

               กำหนดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5796019

กรมทรัพย์สินทางปัญญา