ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตร / 1คำขอ

20123
07.10.59

 

กรณียื่นแบบชื่อผลิตภัณฑ์ตัวแทนรูปแสดงแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
บุคคลธรรมดารถเพื่อการเกษตร ภาพถ่ายPdf Icon  Doc Icon
บุคคลธรรมดา กระเป๋า ภาพเขียนPdf Icon  Doc Icon
บุคคลธรรมดา ลวดลายผ้ามีตัวแทนภาพเขียน Pdf Icon  Doc Icon
นิติบุคคลรถยนต์ ภาพถ่ายPdf Icon  Doc Icon
นิติบุคคลแก้วมีตัวแทนภาพถ่ายPdf Icon  Doc Icon
นิติบุคคลเตียง ภาพเขียนPdf Icon  Doc Icon
มหาวิทยาลัยที่นี่งมีตัวแทนภาพถ่ายPdf Icon  Doc Icon
มหาวิทยาลัยเก้าอี้ ภาพเขียน Pdf Icon  Doc Icon
มหาวิทยาลัยชุดหุ่นจำลองการทอผ้าไหม 
ภาพถ่าย
Pdf Icon  Doc Icon

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 2751021

กรมทรัพย์สินทางปัญญา