หนังสือประกาศโฆษณา

9647
15.02.60

หนังสือประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(THAI OFFICIAL GAZETTE, UNEXAMINED)
 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention)

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 2582277

กรมทรัพย์สินทางปัญญา