ประกาศโฆษณาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ปลากุเลาเค็มตากใบ

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

พริกบางช้าง

ส้มโอปูโกยะรัง

มะปรางหวาน

มะยงชิดนครนายก

กาแฟดงมะไฟ

กาแฟเขาทะลุ

ชาเชียงราย

มุกภูเก็ต

น้ำหมากเม่าสกลนคร

หมากเม่าสกลนคร

ลิ้นจี่นครพนม

สับปะรดท่าอุเทน

ทุเรียนป่าละอู

ชามไก่ลำปาง

บาร์บาเรสโค

ครกหินอ่างศิลา

สับปะรดห้วยมุ่น

ข้าวแต๋นลำปาง

ส้มสีทองน่าน

PISCO CHILE (พิสโก ชิลี)

มะนาวเพชรบุรี

มะพร้าวเกาะพะงัน

ข้าวก่ำล้านนา

ญอกมละบริน่าน

นาปา วัลเลย์

ชมพู่เพชร

สับปะรดภูเก็ต

ร่มบ่อสร้าง

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1750829

กรมทรัพย์สินทางปัญญา