ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เล่มที่ 31 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 จำนวน 4 คำขอ คือ มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี แห้วสุพรรณ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี และกล้วยไข่กำแพงเพชร

1230
02.10.60

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6585826

กรมทรัพย์สินทางปัญญา