ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เล่มที่ 35 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 จำนวน 5 คำขอ คือ เงาะโรงเรียนนาสาร ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ไวน์เขาใหญ่ เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ และนิลเมืองกาญจน์

1207
18.04.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6701008

กรมทรัพย์สินทางปัญญา