ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เล่มที่ 38 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 จำนวน 4 คำขอ คือสับปะรดทองระยอง เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ข้าวเหนียวเขึ้ยวงูเชียงราย และกาแฟเมืองกระบี่

857
19.04.62

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6702216

กรมทรัพย์สินทางปัญญา