ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เล่มที่ 39 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 จำนวน 4 คำขอ คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวงกรานา พาดาโน (GRANA PADANO) และปลาช่อนแม่ลา

743
20.06.62

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6585952

กรมทรัพย์สินทางปัญญา