กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่ตรวจสินค้าละเมิดห้าง MBK

1913
08.01.61

วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่ตรวจสินค้าละเมิดห้าง MBK
 
วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่ตรวจสินค้าละเมิดห้าง MBK 
 
          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าตรวจสอบสินค้าละเมิด ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง (MBK) เพื่อดำเนินการกดดันผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่พบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ดังกล่าว
 
          อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (IPEC) ในพื้นที่บริเวณชั้น G และชั้น 6 ของศูนย์การค้ามาบุญครอง โดยประชาชนผู้พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าละเมิด สามารถแจ้งเบาะแสที่ศูนย์ดังกล่าวได้ทันที
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 6863882

กรมทรัพย์สินทางปัญญา