การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2777
05.06.61

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน     เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านการสืบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน      การตรวจค้น การจับกุม และการดำเนินคดี อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 จำนวนกว่า 220 นาย ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6702353

กรมทรัพย์สินทางปัญญา