งาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2”

280
14.09.63

งาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2”

          เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2563 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2” มนต์เสน่ห์สินค้า GI สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคสนับสนุนสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะจากแหล่งผลิตสินค้า GI โดยตรง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการชุมชนทราบถึงความต้องการของตลาดระดับพรีเมี่ยมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมถึงแนวทางพัฒนาสินค้าและการตลาดเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้รวบรวมสินค้า GI จากทั่วประเทศกว่า 60 ร้านค้า อาทิ ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง ผ้าหม้อห้อมแพร่ หอมแดงศรีสะเกษ มุกภูเก็ต อีกทั้งมีกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “นำทัพสินค้าชุมชน บุกตลาดในยุค New Normal” และการแสดงมินิคอนเสิรต์จากศิลปินชื่อดังมากมาย ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6731109

กรมทรัพย์สินทางปัญญา