พิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2561

2259
25.05.61

พิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2561

            เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล   IP Champion ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก รางวัล IP Champion ประจำปี 2561 ใน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภททรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น แบ่งเป็น 4 สาขา ดังนี้ 1)สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 2)สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3)สาขาเครื่องหมายการค้า 4)สาขาลิขสิทธิ์ และรางวัลประเภทองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น แบ่งเป็น 4 สาขา ดังนี้ 1)สาถาบันอุดมศึกษา 2)สถาบันอาชีวศึกษา 3)องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและรัฐวิสาหกิจ 4)องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และStartup โดยมีผู้ประกอบการที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนธุรกิจสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 ราย ณ ห้อง Orchid 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6702352

กรมทรัพย์สินทางปัญญา