รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองสินค้า GI ไทยในฝรั่งเศส

2244
08.06.61

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินทางเยือนฝรั่งเศส

เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองสินค้า GI ไทยในฝรั่งเศส

 

             นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15– 20 พฤษภาคม 2561

         เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กับสมาคมผู้ผลิตแชมเปญฝรั่งเศส (CIVC) และผู้ผลิตชีส Brie de Meaux รวมทั้ง ได้ใช้โอกาสนี้หารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบควบคุมคุณภาพแหล่งกำเนิดสินค้าเกษตร (INAO) และแนวทางในการคุ้มครองสินค้า GI สำหรับสินค้าหัตถกรรมของไทยในฝรั่งเศส นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ลงนามแผนปฏิบัติการ (Work Plan) สำหรับปี 2561 กับสำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (INPI) ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน และพบปะหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้ากับบริษัท หลุยส์ วิตตอง ฝรั่งเศส

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6702337

กรมทรัพย์สินทางปัญญา