ลงพื้นที่บึงกาฬ รับคำขอ “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

174
24.09.63

ลงพื้นที่บึงกาฬ รับคำขอ “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

พร้อมเฟ้นหาสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพขึ้นทะเบียนสินค้า GI

พบ “ปลานิลกระชังแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย” อาจเข้าข่ายเป็นสินค้า GI

 

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานการประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬ โดยมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เป็นต้น ร่วมหารือสินค้าที่มีศักยภาพในการผลักดันขึ้นทะเบียน GI ของจังหวัดบึงกาฬ โดยตัวแทนจังหวัดบึงกาฬได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ทั้งนี้ อธิบดีและคณะได้ลงตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผ้าหมักโคลนบึงกาฬ ณ บ้านสะง้อ ตำบลหอคำ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตผ้าหมักโคลนบึงกาฬ พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่เฟ้นหาสินค้าที่มีศักยภาพขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI พบว่า ปลานิลกระชังใน แม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย เป็นสินค้าที่มีศักยภาพสามารถผลักดันไปสู่การขึ้นทะเบียน GI ในอนาคต เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6731087

กรมทรัพย์สินทางปัญญา