ข้อแนะนำในการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (.pdf)

3609
19.08.59

ข้อแนะนำในการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (.pdf)

1. ในกรณี เครื่องที่ใช้งานมีการติดตั้ง Adobe Acrobat Professional อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Adobe Reader เพิ่มอีก  แต่ถ้าต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader 8 สามารถ download ได้โดย คลิกที่นี่ !!   

2. โปรแกรม Adobe Reader มีขีดความสามารถดังนี้ 
     2.1  สามารถแสดงผลไฟล์นามสกุล .pdf และสามารถป้อนข้อมูลลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ให้ได้ 
     2.2  สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 
     2.3  ไม่สามารถบันทึก (Save) ข้อมูลที่ป้อนลงในช่องว่างเก็บไว้ได้  แต่ทำได้ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Professional

3. ข้อสังเกต : ตัวอักษร "ญ" เวลาพิมพ์จะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ และกด Alt ค้างไว้แล้วตามด้วยตัวเลข" 0159" แต่อย่างไรก็ตาม "ญ" ที่พิมพ์ได้ก็ยังไม่สมบูรณ์นัก 

4. ถ้าหากท่านใดที่ติดตั้ง Adobe Reader เวอร์ชั่นล่าสุดลงไปแล้ว แต่ยังติดปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยลงในแบบฟอร์ม หรือ ป้อนข้อมูลที่เป็นภาษาไทยลงในช่องว่างไม่ได้เลย ให้ลองตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้ 
    คลิกเมนู Help -> Check for updates now… -> จากนั้นโปรแกรมจะเช็คว่าได้ติดตั้ง Multilanguage Support แล้วหรือยัง ถ้ายังให้ทำการ Update เข้าไปด้วย โดยทำตามขั้นตอนของโปรแกรมต่อไป

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7763796

กรมทรัพย์สินทางปัญญา