ตัวอย่างข้อมูล

3734
05.08.59

ลำดับแบบพิมพ์/ชื่อค่าธรรมเนียม.DOC.PDFตัวอย่าง

1

ก.01
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม

 

Icon Doc

Icon PdfIcon Pdf
 (ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง ค่าธรรมเนียม อย่างละ1,000 บาท   
 (ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ   9,000 บาท   
      
2

ก.02

 

Icon Doc

Icon PdfIcon Pdf
 - คำคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม (1) ฉบับละ 2,000 บาท   
 - คำโต้แย้ง  ไม่มี   

 

 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7755269

กรมทรัพย์สินทางปัญญา