DIP-NEWS
DIP-NEWS
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ชวนร่วมงาน “GI Fest Give a Gift” ยกทัพสุดยอดสินค้า GI กว่า 40 ร้านค้าทั่วไทย มาจำหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ชวนร่วมงาน “GI Fest Give a Gift” ยกทัพสุดยอดสินค้า GI กว่า 40 ร้านค้าทั่วไทย มาจำหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์
บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงขานรับนโยบายกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีก 1 ปี
บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงขานรับนโยบายกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีก 1 ปี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรม “พาณิชย์...จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง” มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาแก่โรงเรียน 4 แห่ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรม “พาณิชย์...จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง” มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาแก่โรงเรียน 4 แห่ง
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ กางแผนปี 65 ส่งเสริม GI ครบวงจร ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ขึ้นทะเบียน - ควบคุมคุณภาพ - เพิ่มช่องทางการตลาด
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ กางแผนปี 65 ส่งเสริม GI ครบวงจร ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ขึ้นทะเบียน - ควบคุมคุณภาพ - เพิ่มช่องทางการตลาด
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 2565
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 2565
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว 4 บริการ “SMART DIP” รับปี 65 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รวดเร็ว ฉับไว ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว 4 บริการ “SMART DIP” รับปี 65 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รวดเร็ว ฉับไว ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ จับมือ กรมศุลกากร วางมาตรการเชิงรุกสกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดน สร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า-นักลงทุน
สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ จับมือ กรมศุลกากร วางมาตรการเชิงรุกสกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดน สร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า-นักลงทุน
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการจัดเก็บค่าลิขสิทธิเพลง
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการจัดเก็บค่าลิขสิทธิเพลง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะผู้ค้ารายย่อยเปิดเพลงในสถานประกอบการได้ เพียงขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ย้ำการฟังเพลงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เฉพาะความบันเทิงส่วนตัว
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะผู้ค้ารายย่อยเปิดเพลงในสถานประกอบการได้ เพียงขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ย้ำการฟังเพลงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เฉพาะความบันเทิงส่วนตัว
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การให้บริการรับไฟล์เอกสารสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Patent e-Document)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การให้บริการรับไฟล์เอกสารสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Patent e-Document)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเร่งรัดสำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่น
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเร่งรัดสำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ EU เชื่อมฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการในต่างประเทศ ช่วยผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ EU เชื่อมฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการในต่างประเทศ ช่วยผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
การแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกแบบเร่งด่วน (First Action Fast Track) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
การแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกแบบเร่งด่วน (First Action Fast Track) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าจัดระเบียบ “การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง” ดึงองค์กรจัดเก็บฯ ร่วมทบทวนหลักปฏิบัติ ยึดแนวทางชัดเจน โปร่งใส ได้มาตรฐาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าจัดระเบียบ “การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง” ดึงองค์กรจัดเก็บฯ ร่วมทบทวนหลักปฏิบัติ ยึดแนวทางชัดเจน โปร่งใส ได้มาตรฐาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 23
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 23
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ เดินหน้าผลักดันปรับปรุง กม.ลิขสิทธิ์ มุ่งแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ ตั้งเป้าพาไทยหลุดบัญชี WL
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ เดินหน้าผลักดันปรับปรุง กม.ลิขสิทธิ์ มุ่งแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ ตั้งเป้าพาไทยหลุดบัญชี WL
"สินิตย์ เลิศไกร" รมช.พาณิชย์ ลงใต้พบผู้ประกอบการ "กาแฟเขาทะลุ - กล้วยเล็บมือนางชุมพร" มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยกเป็นต้นแบบสิ้นค้าสร้างรายได้หลักล้านต่อปี เล็งผลักดัน "ปลาเม็ง" สุราษฏร์ ขึ้น GI กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนต่อเนื่อง
"สินิตย์ เลิศไกร" รมช.พาณิชย์ ลงใต้พบผู้ประกอบการ "กาแฟเขาทะลุ - กล้วยเล็บมือนางชุมพร" มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยกเป็นต้นแบบสิ้นค้าสร้างรายได้หลักล้านต่อปี เล็งผลักดัน "ปลาเม็ง" สุราษฏร์ ขึ้น GI กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนต่อเนื่อง
"สินิตย์ เลิศไกร" รมช.พาณิชย์ ลุยงานเชิงรุก นำทีมลงพื้นที่อีสานเหนือ สรา้งมูลค่าเพิ่มสินค้า GI นำรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
"สินิตย์ เลิศไกร" รมช.พาณิชย์ ลุยงานเชิงรุก นำทีมลงพื้นที่อีสานเหนือ สรา้งมูลค่าเพิ่มสินค้า GI นำรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
กระทรวงพาณิชย์ มอบประกาศขึ้นทะเบียน GI "ทุเรียนจันท์" พร้อมเดินหน้าผลักดันจังหวัดจันทบุรีสู่มหานครผลไม้โลก
กระทรวงพาณิชย์ มอบประกาศขึ้นทะเบียน GI "ทุเรียนจันท์" พร้อมเดินหน้าผลักดันจังหวัดจันทบุรีสู่มหานครผลไม้โลก
Fact Sheet on IP Protection and Enforcement in Thailand (ฉบับ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) และบทสรุป Fact Sheet
Fact Sheet on IP Protection and Enforcement in Thailand (ฉบับ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) และบทสรุป Fact Sheet
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการไทย ยกทัพสินค้า GI บุกใจกลางกรุง เตรียมรับเปิดเมืองหนุนเศรษฐกิจฟื้น
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการไทย ยกทัพสินค้า GI บุกใจกลางกรุง เตรียมรับเปิดเมืองหนุนเศรษฐกิจฟื้น
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ฉบับที่ 2
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ฉบับที่ 2
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)