กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีเปิดงาน “เทศกาลรวมใจ สินค้า GI เพื่อคุณ”
พิธีเปิดงาน “เทศกาลรวมใจ สินค้า GI เพื่อคุณ”
ลงพื้นที่บึงกาฬ รับคำขอ “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ลงพื้นที่บึงกาฬ รับคำขอ “ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สัมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "Protection of Flags and Emblems of States and the US Trademark Registration"
สัมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "Protection of Flags and Emblems of States and the US Trademark Registration"
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา
งาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2”
งาน “GI Market 2020 ครั้งที่ 2”
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุม International Conference on the Global Digital Content Market ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
การประชุม International Conference on the Global Digital Content Market ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.7
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.7
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.6
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.6
ร่างประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ร่างประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.5
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.5
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.4
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.4
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเปรียบเทียบผลการคำนวฯต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเปรียบเทียบผลการคำนวฯต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บริการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ของ WIPO (WIPO PROOF)
บริการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ของ WIPO (WIPO PROOF)
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.3
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.3
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรณีเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาล
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรณีเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาล
ขอเชิญชวนอบรมสัมมนาความรู้ด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ "จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด - PCT Easy to do" (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญชวนอบรมสัมมนาความรู้ด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ "จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด - PCT Easy to do" (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.2
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.2
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.1
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 EP.1
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 (Teaser)
รายการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 (Teaser)
การสัมนาเรื่อง "สิทธิบัตร 4 ทศวรรษ : Trend and Policy"
การสัมนาเรื่อง "สิทธิบัตร 4 ทศวรรษ : Trend and Policy"
เอกสารใบสมัครเข้ารับทุนการฝึกอบบรมสัมนาเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้แทนหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 จำนวน 13 หลักสูตร
เอกสารใบสมัครเข้ารับทุนการฝึกอบบรมสัมนาเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้แทนหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 จำนวน 13 หลักสูตร
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)