กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การประชุมสรุปผลการติดตามโครงการวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานของกรมฯ (Resource and Management Diagnostic of DIP)
การประชุมสรุปผลการติดตามโครงการวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานของกรมฯ (Resource and Management Diagnostic of DIP)
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศภูฏาน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศภูฏาน
งานสัมมนา “สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
งานสัมมนา “สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
งาน THAIFEX World of Food 2018 งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย
งาน THAIFEX World of Food 2018 งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองสินค้า GI ไทยในฝรั่งเศส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองสินค้า GI ไทยในฝรั่งเศส
“Thailand Food Innovation Forum 2018”
“Thailand Food Innovation Forum 2018”
สัมมนาหัวข้อ “Copyright protection in response to new trends of content consumption”
สัมมนาหัวข้อ “Copyright protection in response to new trends of content consumption”
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2561
พิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2561
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018
คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559
คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559
การอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเกาหลี
การอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเกาหลี
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เดินทางเยือนไทย
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เดินทางเยือนไทย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ผู้อำนวยการใหญ่ WIPO เยือนไทยเพื่อประสานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมลงพื้นที่ดูงานสินค้า GI เชียงใหม่ ลำพูน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ผู้อำนวยการใหญ่ WIPO เยือนไทยเพื่อประสานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมลงพื้นที่ดูงานสินค้า GI เชียงใหม่ ลำพูน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR)
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR)
โครงการประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน "ASEAN Furniture Design Contest 2018"
โครงการประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน "ASEAN Furniture Design Contest 2018"
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาลิขสิทธิ์เกาหลี – ไทย ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “The Potential of the Content Industry and the Importance of Copyright Protection, Focusing on Broadcasting Contents”
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาลิขสิทธิ์เกาหลี – ไทย ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “The Potential of the Content Industry and the Importance of Copyright Protection, Focusing on Broadcasting Contents”
แผนป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงกรณีคำขอรับสิทธิบัตรยารักษาไวรัสตับอักเสบซี เน้นย้ำจะพิจารณาคำขออย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงกรณีคำขอรับสิทธิบัตรยารักษาไวรัสตับอักเสบซี เน้นย้ำจะพิจารณาคำขออย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (๋JPO) ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวม 6 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (๋JPO) ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวม 6 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมืดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมืดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาที หัวข้อ “ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน” ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาที หัวข้อ “ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน” ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสาน CTMO ร่วมแก้ปัญหา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อถือครองสิทธิคำว่า ‘หมอนทอง’ ในภาษาจีน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสาน CTMO ร่วมแก้ปัญหา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อถือครองสิทธิคำว่า ‘หมอนทอง’ ในภาษาจีน
งานแสดงสินค้ามหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) ศูนย์แสดงสินค้า Lao-ITEC ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
งานแสดงสินค้ามหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) ศูนย์แสดงสินค้า Lao-ITEC ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอ คำร้อง คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอ คำร้อง คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคำร้องหรือคำขออื่นๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคำร้องหรือคำขออื่นๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออื่นๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออื่นๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน