กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
การสัมมนา เรื่อง “How to Identify Copyright Violations and Distinguish Counterfeit Products”
การสัมมนา เรื่อง “How to Identify Copyright Violations and Distinguish Counterfeit Products”
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
การเสวนาในหัวข้อ “ระดมความเห็นร่วมกันหาทางออกของวงการเพลงไทย” (ศิลปินและผู้สร้างสรรค์)
การเสวนาในหัวข้อ “ระดมความเห็นร่วมกันหาทางออกของวงการเพลงไทย” (ศิลปินและผู้สร้างสรรค์)
IP IDE Center ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเวทีนำเสนอบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวสู่นวัตกรรม 4.0
IP IDE Center ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเวทีนำเสนอบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวสู่นวัตกรรม 4.0
รับฟังความคิดเห็นภายนอก (ตัวแทนสิทธิบัตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เรื่อง ร่างคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 27 กันยายน 2560
รับฟังความคิดเห็นภายนอก (ตัวแทนสิทธิบัตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เรื่อง ร่างคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 27 กันยายน 2560
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดสมุทรสาคร
พิธีเปิด “โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)” รุ่นที่ 15
พิธีเปิด “โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)” รุ่นที่ 15
ให้การต้อนรับ Mr. Kunihiko SHIMANO, Deputy Commissioner ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และคณะฯ
ให้การต้อนรับ Mr. Kunihiko SHIMANO, Deputy Commissioner ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และคณะฯ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และแนบท้ายฯ (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และแนบท้ายฯ (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๓๔)
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๓๔)
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
ให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีเปิดกิจกรรม "ขายของรัก ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
พิธีเปิดกิจกรรม "ขายของรัก ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
พาณิชย์เผย ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาดริด ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในไทย คุ้มครองทั่วโลก
พาณิชย์เผย ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาดริด ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในไทย คุ้มครองทั่วโลก
ทป. ชี้แจงประเด็นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Riceberry” ในต่างประเทศ ย้ำไทยยังส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปขายต่างประเทศได้
ทป. ชี้แจงประเด็นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Riceberry” ในต่างประเทศ ย้ำไทยยังส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปขายต่างประเทศได้
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560
งาน GI Market 2017 ครั้งที่ 2 “ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน”
งาน GI Market 2017 ครั้งที่ 2 “ยกทัพสินค้า GI ทั่วไทย ยกระดับความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ชุมชน”
กิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ”
กิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ”
การประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ครั้งที่ 53
การประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ครั้งที่ 53
เชิญชวนเที่ยวงาน GI Market 2017
เชิญชวนเที่ยวงาน GI Market 2017
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดบางเขน
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดบางเขน
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ