Mr. Petros Sourmelis หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการค้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2020
04.11.63

Mr. Petros Sourmelis หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการค้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 Mr. Petros Sourmelis หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการค้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการค้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7757989

กรมทรัพย์สินทางปัญญา