การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง สิทธิบัตรออกแบบ IP Key SEA Webinar Series on Industrial Designs

918
27.11.63

IPKey

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง สิทธิบัตรออกแบบ IP Key SEA Webinar Series on Industrial Designs

                   เนื้อหาการประชุม:การสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสหภาพยุโรปและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศมาเลเซียและเวียดนาม) การสร้างรายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนากฎหมายล่าสุด และการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสหภาพยุโรป ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสหภาพยุโรป และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

กำหนดการจัดประชุม:ระหว่างวันที่  1 - 2 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยสแกน QR Code ด้านล่าง

หรือเข้าเว็บไซต์ https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ipkey-sea-act21-1201

Qocode20201127

โปรดสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7757994

กรมทรัพย์สินทางปัญญา