ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) เรื่อง บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 (ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543)

1398
04.08.59

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5120706

กรมทรัพย์สินทางปัญญา