ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจค้น ยึด อายัดและจับกุม ตามมาตรา 106 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2534 (ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2543)

1477
08.10.59

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 4858981

กรมทรัพย์สินทางปัญญา