ประกาศคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหลักฐานประกอบคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน และคำชี้แจง ประกอบคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน (ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2540)

3168
08.08.59

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6011924

กรมทรัพย์สินทางปัญญา