การสัมมนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร:การปรับตัวสู่นวัตกรรม 4.0

2250
03.10.60

การสัมมนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร:การปรับตัวสู่นวัตกรรม 4.0
 
การสัมมนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร:การปรับตัวสู่นวัตกรรม 4.0
 
          เมื่อวันที่  25 กันยายน 2560 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: การปรับตัวสู่นวัตกรรม 4.0 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สาขาอุปกรณ์การแพทย์ ชี้จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากข้อมูลสิทธิบัตร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 2414523

กรมทรัพย์สินทางปัญญา