การสัมมนา “IP Tools: เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน”

1438
23.12.60

การสัมมนา “IP Tools: เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน”

การสัมมนา “IP Tools: เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน”

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี         เป็นประธานเปิดการสัมมนา “IP Tools: เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ให้แก่ ผู้ประกอบการเอกชน SMEs ผู้สร้างสรรค์ ผู้ส่งออก และหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยของไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 2866261

กรมทรัพย์สินทางปัญญา