กิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

446
22.04.65

กิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

 

EventG

 

               ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เยาวชน: ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” (Youth: Innovatingfor a Better Future) ในวันจันทร์ที่ 25เมษายน 2565เวลา 11.30น. - 14.15น. ผ่านระบบ Zoom (ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ร่วมกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ
ที่เกี่ยวกับ Start-ups และเยาวชน การใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และความเสี่ยงจากความไม่รู้ในการใช้ผลงานดังกล่าว และแนะนำเครื่องมือวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญาจาก WIPO

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและกำหนดการของการสัมมนา รวมทั้งลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=70428
ทั้งนี้ ท่านจะได้รับลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานสัมมนาผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9610983

กรมทรัพย์สินทางปัญญา