งานเสวนา “CopyRight on The Beat”

1265
12.09.62

             เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงาน เสวนา “CopyRight on The Beat” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านลิขสิทธิ์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่มีช่องทางให้สามารถเผยแพร่งานลิขสิทธิ์ ได้หลากหลายและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงรุ่นใหม่ๆ ได้ศึกษาแนวทางความสำเร็จ และเห็นถึงความสำคัญของประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงดนตรี และประสบความสำเร็จจากการเปลี่ยน Beat ให้เป็นรายได้ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการต่อยอดงานลิขสิทธิ์ กระบวนการและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ NINO DeejayB และ Hockhacker ร่วมด้วยผู้แทนจาก Youtube ประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ TrueSpace ชั้น 4 สยามสแควร์ ซอย 2

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5991222

กรมทรัพย์สินทางปัญญา