พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15

1764
23.02.61

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15

1(14)

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานใน   พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15 โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมืออาชีพให้กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญาชั้น 8 ห้อง 2

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 15

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 2753855

กรมทรัพย์สินทางปัญญา