พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร

2516
03.10.60

พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (ระดับประเทศ)
“IP Innovation Competition 2017: Food & Agricultural Products”
 
พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (ระดับประเทศ) “IP Innovation Competition 2017: Food & Agricultural Products”
 
          เมื่อวันที่  22 กันยายน 2560 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (ระดับประเทศ) “IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสรรหานวัตกรรมที่มีอยู่ ทั่วประเทศไทย และเปิดโอกาสให้กับนักคิด นักวิจัย ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษาในทุกภูมิภาค ให้ได้ มีโอกาสแสดงแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และศักยภาพของตนเอง ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “Sparkling Cascara” โดย คุณรัฐศรัณย์ พีรพงศ์เดชา  เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ำอัดลมจากเปลือกเมล็ดกาแฟ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “แผ่นมาร์คหน้าโปรตีนไหม” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “พุธกันยามาการอง” และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ “THAI RUBBER COLOSTOMY ทวารเทียมจากยางพารา” และ “สูตรการยืดอายุการเก็บรักษาขนมหม้อแกง” ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 2414604

กรมทรัพย์สินทางปัญญา