พิธีเปิดตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)

2172
18.01.61

พิธีเปิดตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) 
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พิธีเปิดตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)” เพื่อเป็นตลาดกลางในการเชื่อมโยงกลไกส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม    เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์หรือขยายธุรกิจ ซึ่งช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ www.thaiipmart.com
 
          ทั้งนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามากยิ่งขึ้น และสามารถนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาด ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 2866170

กรมทรัพย์สินทางปัญญา