พิธีเปิด “โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)” รุ่นที่ 15

2422
08.09.60

พิธีเปิด “โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)” รุ่นที่ 15
 
พิธีเปิด “โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)” รุ่นที่ 15
 
          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)” รุ่นที่ 15 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ กับบุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งกรอบกฎหมายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม กว่า 30 คน
 

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1976084

กรมทรัพย์สินทางปัญญา