"มหกรรมบิ๊กซี...จับคู่ธุรกิจไทย" ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ณ บิ๊กซี รังสิต 2

2502
29.09.60

... หากคุณมีฝัน เรามีโอกาส ...

         บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน "มหกรรมบิ๊กซี...จับคู่ธรุกิจไทย" ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ณ บิ๊กซี รังสิต 2 (ก่อนตลาดสี่มุมเมือง) จ.ปทุมธานี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ธุรกิจไทยโดตไปด้วยกัน" ซึ่งกรม ฯ มีกำหนดลงนามร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจขายสินค้าหรือเช่าพื้นที่ขายสินค้าในห้างบิ๊กซีทั่วประเทศ มาลงทะเบียนเพื่อเจรจาธุรกิจในงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 2414629

กรมทรัพย์สินทางปัญญา