ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

2802
21.09.60

ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
 
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
 
          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา      เป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าให้เกิดความเป็นธรรม และลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยพบว่ามีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจน และราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังจำหน่ายราคาปกติ ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน
 

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 2414568

กรมทรัพย์สินทางปัญญา