ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดสมุทรสาคร

1423
08.09.60

ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดสมุทรสาคร
 
ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ณ จังหวัดสมุทรสาคร
 
          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบ และเยี่ยมชมสินค้า “มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว” ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI โดยกรมฯ ได้ตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งจะสามารถช่วยรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ให้มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วคงเอกลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
 

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1976086

กรมทรัพย์สินทางปัญญา